Kontrola tovaru v Číne a prečo ju nepodceňovať?

Kontrola tovaru v Číne a prečo ju nepodceňovať

 

 

Kontrola vyrobeného tovaru priamo u dodávateľa v Číne by mala byť neoddeliteľnou súčasťou vášho dovozu z Číny. Kontrolu odporúčame vykonať nielen v prípade dovozu strojov a investičných celkov ale aj v prípade elektroniky a textilu, či tovarov, pri ktorých by sa vám na prvý pohľad mohlo zdať, že sa nemá čo pokaziť.

V Číne sa uplatňujú iné hygienické, certifikačné aj výrobné normy ako u nás. Preto sa môže stať, že vlastnosť tovaru, ktorú považujete za absolútnu samozrejmosť bude v Číne skôr raritou a jej zahrnutie v tovare bude zabezpečené iba v prípade, že ju budete vyslovene požadovať.

Môže sa napríklad stať, že chcete vyrobiť plastové fľaše na vodu z ekologického a recyklovateľného materiálu, ktorý je štandardom pri najnovších modeloch predávaných na európskom trhu. V prípade dovozu výrobných nástrojov môžete zasa požadovať špecifické materiály, z ktorých majú byť vyrobené, tak aby sa zabezpečila čo najdlhšia doba ich výdrže.

Problémom v tejto situácii je skutočnosť, že čínsky dodávateľ nevie povedať „nie“. Bude vám teda tvrdiť, že je všetko v poriadku a výroba prebieha podľa plánu aj v prípade, ak nebude mať žiadnu predstavu ako tovar vyrobiť podľa vašich požiadaviek alebo pri využití materiálu, ktorý ste si vyžiadali. Je teda zrejmé, že sa s veľkou pravdepodobnosťou objavia problémy s kvalitou.

Kontrola tovaru má zmysel aj pri takých jednoduchých tovaroch ako sú firemné tričká s vlastnou potlačou či pšeničných slamkách. Medzi kontrolované aspekty patrí nielen počet kusov, ich farebné/typové rozloženie a kvalita spracovania, kontroluje sa aj váha jednotlivých položiek, ich odolnosť voči poškodeniu, materiály, z ktorých je tovar vyhotovený ale aj samotná funkčnosť.

Pri elektrických zariadeniach sa napríklad kontroluje bezpečnosť napájania a meria sa napätie. Pri nástrojoch vyrábaných zo špeciálneho materiálu sa podľa doložených atestov zasa robí chemický rozbor.

Pri všetkých typov tovaru je potrebné skontrolovať nielen tovar samotný ale aj to, či je zabalený podľa vašich požiadaviek a či balenie obsahuje všetky náležitosti, ktoré obsahovať musí. Európska legislatíva prikazuje požiadavky na označovanie balenia tovaru, ktoré platia pre jednotlivé skupiny tovarov. Upravuje aj požiadavky na sprievodnú dokumentáciu, ktorá má cestovať spolu s tovarom. Ako dovozca musíte zabezpečiť, že dodávateľ označí tovar podľa týchto požiadaviek a zabezpečí aj vloženie potrebnej dokumentácie priamo do krabíc obsahujúcich tovar.

V prípade vykonania kontroly si teda môžete byť 100 percentne istý, že je tovar označený správne a nemusíte sa stresovať s možnými problémami na colnici.

Ak plánujete spustiť masovú výrobu tovaru v Číne, odporúčame vám nechať uskutočniť audit továrne, v ktorej budete vyrábať ešte pred zadaním prvej objednávky. Inšpektor v tomto prípade skontroluje nielen výrobné haly (napríklad ich čistotu, veľkosť a vybavenie) ale pracovné podmienky, v ktorých pracujú zamestnanci. V prípade vykonania kontroly továrne čínskeho dodávateľa si tak pri zadaní objednávky budete istý, že váš dodávateľ má dostatočné kapacity na včasné dokončenie vašej objednávky a budete si istý aj tým, že pri výrobe vášho tovaru nedochádza k žiadnemu vykorisťovaniu zamestnancov alebo využívaniu detskej práce.

Ďalšou kontrolou, ktorú má zmysel uskutočniť pri obchodovaní s čínskym dodávateľom je kontrola nakládky tovaru, pri jeho expedícii z dodávateľovho skladu. Pri takejto forme kontroly sa kontrolujú počty krabíc a porovnajú sa s baliacim listom. Tovar sa odváži a inšpektor počká až kým je tovar plne naložený na kamión a dôjde k jeho zapečateniu na prepravu.

V prípade, že z Číny objednávate tovar vo vysokej finančnej hodnote, kontrola u čínskeho dodávateľa by mala byť neoddeliteľnou súčasťou vášho dovozu z Číny. V Číne máme inšpektorov a vašu kontrolu tovaru, nakládky alebo továrne vieme zariadiť expresne. Neváhajte nás kontaktovať s vašimi požiadavkami!

Kontrola tovaru v Číne a prečo ju nepodceňovať?

O autorovi

Ing. Michaela Královičová, PhD.

Dlhodobo som žila v Číne. Čínsky jazyk ovládam slovom a písmom. Venujem sa exportnému a importnému poradenstvu pre čínsky trh.

O NÁS