Skip to content

O NÁS

Asie jako nejdynamičtější rostoucí trh spolu s Čínou, která je nedílnou součástí tohoto regionu, vyrábí většinu zboží, které denně nakupujeme. Z toho vyplývá i poptávka našich podnikatelů po dovozu z Číny a asijského regionu.

Možnosti nabídky jsou neomezené, pokud už máte zájem o hotové produkty s cílem jejich dalšího prodeje nebo o nákup strojů a jiných výrobních vstupů. Cílem naší společnosti Infinity Standard je propojovat lokální podnikatele s asijskými dodavateli a zajistit dlouhodobé zásobování kvalitním zbožím (nejen) z Číny.

Klientům zajišťujeme kompletní servis od prvotního kontaktu s čínským dodavatelem až po zrealizování obchodu (včetně přepravy, proclívání a pojištění) a kontinuální řízení vztahů s dodavateli. S čínským trhem máme dlouholeté zkušenosti, ovládáme lokální jazyk a v Číně máme vybudované kontakty v různých oblastech.

Naše know-how využíváme na dodání kvalitních služeb našim klientům, pro které jsme jednotným kontaktním bodem nejen pro dovoz z Asie ale také pro vývoz jejich produktů do těchto teritorií.

O nás
obchodných kontaktov v Číne a Ázii
absolvovaných výstav v Číne
ton prepravené tovaru
O nás

Zakladatelkou společnosti Infinity Standard je Ing. Michaela Královičová, PhD., která dlouhodobě žila v Číně.

V Číně se Michaela poprvé ocitla v roce 2014 jako studentka mezinárodního obchodu na Beijing University of Technology v Pekingu. Po návratu z Číny Michaela nadále zlepšovala svou čínštinu a v roce 2016 reprezentovala Slovensko a Česko v mezinárodní soutěži čínského jazyka汉语桥 – Čínský most.

Po skončení inženýrského studia pokračovala Michaela v doktorandském studii na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, kde měla tu čest realizovat výzkum přímo pod vedením dnes už zesnulého pana profesora Petra Baláže. V rámci doktorského studia se Michaela věnovala zkoumání zahraničněobchodní spolupráce mezi Čínou a Evropskou Unií a hledání perspektivních oblastí obchodní spolupráce ve prospěch slovenského exportu do Číny.

Vyřídíme za vás všechno potřebné pro dovoz do a z Číny. Kompletní služby a poradenství při obchodování s Čínou.

O nás

Michaela Královičová, CEO Infinity Standard

Michaela se během doktorandského studia vrátila na rok do Číny, kde realizovala výzkum v rámci stipendijního programu čínské vlády na prestižní Fudan University v Šanghaji. Během tohoto roku stráveného v Číně získala Michaela cenné kontakty v Číně a úspěšně složila certifikát z mandarínské čínštiny, který je ekvivalentem jazykové úrovně C1.

Michaela navštívila během své obchodní praxe mnohé čínské veletrhy a výstavy, na kterých si vybudovala kontakty s čínskými výrobci, přepravci, distributory, jako i firmami a institucemi z různých oblastí.

Věří, že nabyté kontakty a znalosti budou nápomocné slovenským a českým klientům a pomohou jim dosáhnout jejich cílů spojených s expanzí na čínský trh. Michaela žije na Slovensku a do Číny (mimo koronaviru) létá pravidelně několikrát do roka.

Protože není možné, aby komplexní obchodní aktivity vykonával pouze jeden člověk, Michaela se obklopila týmem expertů a nadšenců pro Čínu a Asii, se kterými společně poskytují špičkový servis klientům. Ve druhé polovině roku 2021 tvořil tým Infinity Standard 6 klíčových odborníků na Slovensku. Kromě týmu expertů na obchodování s Čínou a Asií na Slovensku má naše společnost Infinity Standard i síť vyškolených kontrolorů kvality lokalizovaných přímo v Číně, Vietnamu a dalších zemích jižní, východní a jihovýchodní Asie.

V roce 2020 Infinity Standard úspěšně zrealizovala importy z Vietnamu, Indie a Indonésie a v současnosti působí na dalších asijských trzích.

O nás
O nás
O nás
O nás
O nás

INFINITY GROUP: vznik a další směřování společnosti

Stejně jako u jiných velkých příběhů, i při tom našem bylo spojení dvou lidí. Jejich ideje byly zásadním bodem ke vzniku společnosti Infinity Standard, a.s.

V roce 2018 se Michaela setkala s Vladimírem Orthem, zakladatelem United Group. Naše společné názory a rozhovory později vyústily v založení společnosti Infinity Standard a později skupiny Infinity Group. Nadšení a chápání souvislostí v rámci mezinárodního obchodu, chuť dělat věci lépe a znalosti, které jsou klíčem k úspěchu byly základním předpokladem ke vzniku společnosti.

Už při prvním setkání nám bylo jasné, že oba smýšlíme stejně. Nadšení z potenciálu, který nabízí Asie jsme spolu od začátku sdíleli a věřili, že má opodstatnění pro podnikání nejen na Slovensku ale i v celé Evropské unii.

Naším vzorem byly obchodní úspěchy, které v 17. století zažily společnosti, jakými byla i například EIC (Východoindická společnost) nebo UEIC (Nizozemská východoindická společnost), které svého času patřily mezi největší na světě. Tehdejší komodity jako hedvábí, pepř, čaj, sůl, opium vystřídali dnes textil, stroje, zařízení, stavební materiály, hračky, elektronika a další.

I dnes jsme v podobné situaci jako v minulosti, kdy svět objevil skryté možnosti Asie. Dnes je to hlavně velký potenciál výroby, který souvisí s výrazně mladší migrační křivkou, jakou Evropa v současnosti má. Ale i výrobou za výrazně nižší náklady než jsou evropské společnosti schopné nabídnout.

Navázat na obchodní úspěchy EIC (narozdíl od EIC naší firmě záleží na pracovních podmínkách dodavatelů i zaměstnanců) i na podniky, které jsme ještě donedávna v našich zeměpisných šířkách měli jako PZO – podniky zahraničního obchodu, byly pro nás základním motivem vybudovat silnou prosperující společnost, jejímž základním cílem je nabízet služby pro zefektivnění činnosti podniků v rámci zemí, kde působí naše skupina.

V roce 2020 jsme založili Infinity Standard,a.s., jejímž cílem je zajišťovat dovoz a vývoz zboží do celé Asie. Postupně jsme pokryli celé území Asie se specifiky, které každý region přináší a nabízí.

V minulosti měli velké společnosti vlastní oddělení pro nákup a prodej své produkce do zahraničí. Následně vznikaly PZO (podniky zahraničního obchodu), které suplovaly pro více firem taková oddělení. Později takové podniky zmizely. Zdálo se, že nejsou důležité. Ale právě v tomto období začalo vznikat velké množství malých a středních firem, které měly zájem pronikat na jiné trhy ať už při vývozu nebo dovozu, ale neměly k tomu dostatečné zdroje a personální kapacity. A zde vznikla potřeba, která je při úspěších společnosti klíčová.

Celkové dosažené tržby překonaly v roce 2022 roční růst +69 %. Automatizace procesů i pečlivý výběr zaměstnanců a jejich profesionální růst a skvělá práce jsou základními parametry úspěchu společnosti.

V návaznosti na počáteční úspěchy jsme v roce 2022 založili přepravní společnost Infinity Forwarding, s.r.o., jejímž cílem je optimalizovat přepravní náklady a zredukovat náročný proces pro všechny zákazníky.

Už na začátku jsme měli plán expandovat v rámci okolních zemí a tak jsme v roce 2023 založili první zahraniční pobočku v Čechách pro obě společnosti, a tak vznikly Infinity Standard CZ, s.r.o. a Infinity Forwarding CZ, s.r.o.

Aktuální nároky na výrobu související s energetickou krizí výrazně narušily dodavatelské řetězce, které hledají cestu jak nahradit tradiční dodavatelské řetězce. Svět se změnil a změny je nutné přeměnit do obchodních vztahů.

Jsme v dynamické době, kdy dynamika změn je rychlá. Udržet konkurenceschopnost je základem potřeb celého průmyslového sektoru.

Právě pro naplnění těchto potřeb vznikla skupina Infinity Group!

O nás

ZNALOST KULTURY

O nás

ZNALOST JAZYKA

O nás

REÁLNÉ ZKUŠENOSTI

O nás

ROKY V ČÍNĚ A ASII

INFINITY STANDARD V TA3

Infinity Standard v médiích

OVERENÉ 200+ SPOKOJNÝMI ✅ PARTNERMI

O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás

Prohlédněte si promo video united group, které jsme součástí

Meno alebo firma:
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Email
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Telefon
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
Správa
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!
GDPR
Políčko je vyžadováno!
Políčko je vyžadováno!

MICHAELA@INFINITYSTANDARD.SK