Ako funguje dovoz tovaru z Číny?

Ako funguje dovoz tovaru z Číny?

Úplným začiatkom a kľúčom k úspešnému dovozu z Číny je nájdenie seriózneho dodávateľa, ktorý dokáže dodať vami požadovaný tovar v potrebnom množstve, kvalite a čase.

Ešte pred objednávkou tovaru z Číny je potrebné zistiť či sa naň nevzťahujú dovozné obmedzenia a či naň nie je uvalené extra clo – známe ako antidumping. Na tovar živočíšneho pôvodu, napríklad včelí vosk sa napríklad pri jeho príchode do prístavu v Európe vzťahuje povinnosť veterinárnej kontroly, ktorá stojí cca 500 EUR. Ak je všetko v poriadku a tovar nepodlieha obmedzeniam alebo pre vaše podnikanie nepredstavujú zistené obmedzenia či extra náklady žiadny problém, možno sa pustiť do zadania objednávky. Pri dohadovaní špecifikácii a kľúčových požiadaviek na tovar odporúčame využiť na komunikáciu s dodávateľom čínsky jazyk, nakoľko predídete tomu, že sa nejaké podstatné náležitosti ohľadom balenie, označenia tovaru, či jeho tvaru stratia v preklade.

 

Platby pri dovoze z Číny

Pri obchodovaní s Čínou je nutné počítať so 100 %-nou platbou za tovar ešte pred jeho opustením továrne výrobcu. Ide o štandardný postup, akým sa realizuje prevažná väčšina dovozov z Číny.

Pri objednávkach nad 4 tisíc EUR v prípade, ak dodávateľ nemá tovar na sklade a musí ho pre vás vyrobiť, je štandardom rozložená platba, pri ktorej zaplatíte určitú časť hodnoty objednaného tovaru čínskemu dodávateľovi v deň zadania objednávky a druhú časť doplácate po dokončení výroby ešte pred tým ako je tovar odovzdaný prepravcovi za účelom expedície do Európy. Štandardne je platba rozložená 30/70 alebo 50/50 – môžu sa však objaviť aj rôzne obmeny.

 

Kľúčový faktor dokumentov pri dovoze z Číny

Ešte pred expedíciou tovaru je potrebné pripraviť sprievodnú dokumentáciu v jazyku krajiny určenia, rovnako ako aj v anglickom jazyku. Ako dovozca zodpovedáte za platnosť certifikátu k tovaru a preto je potrebné zabezpečiť kontrolu certifikátov ešte pred objednávkou tovaru. Sprievodná dokumentácia musí cestovať z Číny spolu s tovarom, v opačnom prípade môže byť tovar zastavený colnými orgánmi alebo obchodnou inšpekciou. Tieto orgány majú kompetenciu rozhodnúť o neprepustení tovaru na európsky trh, čo spôsobí, že ho budete musieť na vlastné náklady vrátiť do Číny alebo dať zničiť na území prijímajúceho štátu (napríklad Slovenska alebo Česka). Dokumentáciu teda rozhodne nemožno podceňovať.

 

Sledovanie prepravy, kontrola a budovanie dlhodobých vzťahov s dodávateľom

Počas prepravy tovaru je potrebné sledovať jeho pohyb a priebežne pripravovať podklady k precleniu. V prípade nekompletnej dokumentácie k tovaru sa jeho preclievanie môže natiahnuť o niekoľko dní či týždňov, z ktorých za každý platíte stojné a/alebo skladné. Týmto poplatkom sa dá v prípade zodpovedného prístupu alebo využitia profesionálnych služieb vyhnúť a tým ušetriť stovky eur, ktoré môžete použiť na rozvoj svojho podnikania.

Predposledným bodom dovozu tovaru z Číny je jeho doručenie priamo k vám. Po doručení si je potrebné tovar podrobne skontrolovať. Ak je všetko v poriadku, môžete sa pustiť do jeho predaja.

Prípadné problémy je možné riešiť priamo s dodávateľom alebo prepravcom, ak došlo k jasnému poškodeniu tovaru počas prepravy.

 

Posledným bodom je riadenie vzťahu s dodávateľom a zabezpečenie ďalších objednávok.

V Číne je veľký dôraz na dlhodobé vzťahy a vzájomný rešpekt obchodných partnerov. V prípade, že dodávateľovi prejavujete pozornosť aj mimo vašich objednávok, získate si jeho úctu a je veľká pravdepodobnosť, že vám bude ochotný dávať lepšie ceny ako ostatným odberateľom.

Všetky spomínané úkony spojené s dovozom tovaru z Číny – od počiatočnej komunikácie s dodávateľom a nastavenia obchodných podmienok až po dodanie tovaru priamo k vám a riadenie vzťahov s dodávateľom, pre vás radi zariadime. A to za rozumných cenových podmienok, ktoré budú nastavené tak, aby boli maximálne výhodné pre obe strany. Sme vaše jednotné kontaktné miesto pre komunikáciu s Čínou! Neváhajte nás kontaktovať s vašim dopytom.  

Ako funguje dovoz tovaru z Číny?

O autorovi

Ing. Michaela Královičová, PhD.

Dlhodobo som žila v Číne. Čínsky jazyk ovládam slovom a písmom. Venujem sa exportnému a importnému poradenstvu pre čínsky trh.

O NÁS